Полезни връзки:

   
   
Министерство на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg
   
Министерство на регионалното развитие и туризма - Румъния: http://www.mdrt.ro
 
Програма за ТГС Румъния - България 2007-2013 г.: http://cbcromaniabulgaria.eu
 
Регионалния офис за ТГС Румъния-България Кълъраш: http://www.calarasicbc.ro/
 
Орган за Координиране на Структурните Инструменти: www.fonduri-ue.ro
 
Агенция за Регионално Развитие Юго-изток: www.adrse.ro
 
Агенция за Регионално Развитие Южна Мунтения: www.adrmuntenia.ro
 
Агенция за Регионално Развитие Юго-западна Олтения: www.adroltenia.ro
 
Министерство на Икономиката и Финансите: www.mfinante.ro
 
Министерство на финансите: www.minfin.bg
 
Програма за ТГС Югоизточна Европа: www.southeast-europe.net
 
Програма INTERREG IVC: www.interreg4c.net
 
Програма за междурегионално сътрудничество URBACT II: www.urbact.eu
 
Прогама ESPON 2013: www.espon.eu
 
Програма за ТГС Румъния - Република Сърбия: www.romania-serbia.net
 
Съвместна ОП за Черноморския басейн: www.blacksea-cbc.net
 
Портал на Европейския съюз: http://europa.eu/index_bg.htm
 
Асоциация на Общините в Румъния: www.amr.ro
 
Асоциация на Градовете в Румъния: www.aor.ro
 
Асоциацията на дунавските общини Дунав : www.adodunav.org
 
Българска Търговско-Промишлена Палата : www.bcci.bg