Община град Добрич

град Добрич, ул."България" 12, п.к. 9300

тел.: 0035958601203, факс: 0035958600166

Екип по проекта:

 
 
 
Севдалина Венкова - ръководител проект zoo.dobrich@gmail.com
Петя Пенчева - технически сътрудник p_gateva@dobrich.bg
Галяна Панайотова - финансов експерт g_panayotova@dobrich.bg
Божанка Русева - експерт poftic2012@gmail.com
 
 
 

Моля попълнете задължителните полета. *