Партньори по проекта са:  
 

Община град Добрич - Център за защита на природата и животните

Новоизграденият "Център за защита на природата и животните" е уникален както за България, така и за Източна Европа. Създаден по българо-швейцарски проект, зоопаркът е с обща площ 160 декара, с богата 30-годишна дървесна и храстова растителност, с удобни транспортни и пешеходни връзки.
"Център за защита на природата и животните" град Добрич е първата лицензирана зоологическа градина у нас.
Днес паркът, който бе открит на 25 септември 2003 г., се простира на площ от 160 декара. В него се отглеждат над 100 животни от около 30 вида. Те са характерни за нашия ареал и живеят в среда, която е максимално близка до естествената им. Посетителите имат възможност за пряк досег с животните. С цел безопасност, само за някои от видовете са направени заграждания или се използват електропластири. Оформени са и мини-пасища за понитата и магарето.
За животните се грижи екип от квалифицирани специалисти.

Контакти: ул. "Никола Петков" 15, тел./факс 602850, zoo.dobrich@gmail.com, http://czpjdobrich.hit.bg

"Про Зоо Добрич"

- В Швейцария е учредено дружество "Про Зоо". В него се включват - освен Барбара Геринг, проф. Евалд Изенбюгел, който е автор на проекта за центъра в Добрич, както и ветеринарният лекар Долф Бурки. По тяхна инициатива е създадено и аналогично дружество "Про Зоо Добрич" в град Добрич.

Контакти: п.к 282, puls@dobrich.net, http://www.prozoo.com и http://www.zoodobric.ch

Областен съвет Констанца

Областният съвет е орган на местната публична администрация, организиран на областно равнище за координиране на дейностите на общините, градските и общински съвети, за да се осигурят на всички обществени услуги от регионален интерес. Като координатор на институти на образованието и културата, музеи и на местните съвети на региона, Областния съвет е важна институция в насърчаване на местното и регионалното развитие.

Контакти: бул."Томис" 51, http://www.cjc.ro

Национален комплекс за природата и животните Констанца

Природонаучният музеен комплекс е публична институция на културата, образованието, научните изследвания и развитие, която събира, възстановява, научни изследвания и излага исторически и настоящи материали на еволюцията и биологичното разнообразие на живия свят. Тя представлява важна културно-образователна и туристическа атракция със значителна роля в естественитае изследвания в Румъния. Основните направления на научните изследвания и развитие на институцията са: -биология, минералогия, палеонтология, екология, океанология и ветеринарна медицина; социално-икономически изследвания в областта на защита, опазване и популяризиране на природното и културното наследство; Експозициите, книгоиздаването и научните доклади, представени на национални и международни конференции, спечелиха на институцията репутация на музей с голям обществен интерес. Комплекса представлява една от основните туристически атракции на румънското крайбрежие и има следните раздели: -Делфинариум; -Аквариум; -Планетариум и астрономическа наблюдателница; -Микрорезерват; -Експозиция на екзотични птици.

Контакти: бул."Мамая" 255, Констанца, Румъния, тел.: 0040241/481241, факс: 0040241/481230, office@delfinariu.ro, www.delfinariu.ro