LINK-URI UTILE:

   
   
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice din Bulgaria: http://www.mrrb.government.bg
   
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului: http://www.mdrt.ro
 
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013: http://cbcromaniabulgaria.eu
 
Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Calarasi: http://www.calarasicbc.ro/
 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale: www.fonduri-ue.ro
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est:: www.adrse.ro
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia:www.adrmuntenia.ro
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia:: www.adroltenia.ro
 
Ministerul Economiei si Finantelor: www.mfinante.ro
 
Ministerul Finantelor, Bulgaria: www.minfin.bg
 
Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei: www.southeast-europe.net
 
Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IVC: www.interreg4c.net
 
Programul de Cooperare Interregionala URBACT II: www.urbact.eu
 
Programul ESPON 2013: www.espon.eu
 
Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia: www.romania-serbia.net
 
Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre: www.blacksea-cbc.net
 
Portalul Uniunii Europene: http://europa.eu/index_bg.htm
 
Asociatia Municipiilor din Romania: www.amr.ro
 
Asociatia Oraselor din Romania: www.aor.ro
 
Asociația Municipilităților Dunărene Dunăre: www.adodunav.org
 
Camera de comerț și industrie, Bulgaria : www.bcci.bg