Проект "Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" POFTIC

MIS CODE 647 договор за финансиране №26931/01.04.2012
   

Проектът се изпълнява по Програма за Трансгранично сътрудничество

Румъния - България 2007 - 2013

 

Семинари в град Добрич

парк - хотел "Изида" 13.09.2011 г. - 14.09.2011 г

парк - хотел "Изида" 16.08.2012 г. - 17.08.2012 г.

Семинар в град Констанца

хотел "Малибу" Мамая - 10.05.2012 г. -11.05.2012 г.