Проект "Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" POFTIC

MIS CODE 647 договор за финансиране №26931/01.04.2012

 

   

Проектът се изпълнява по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

 
           
           
  Седмица на мобилността 2014
           
         
       
         
       
           
           

 

 
           
           
  Клуб Приключения
           
         
       
         
       
         
       

 

   
           
           
  Зелено училище 2014
           
         
       
         
       
         
           
 
   
   
 
 
 

 

 

 

 

Free web counter